ㄚ堿悒f年(2023)華嚴法會通  
     
2023華嚴法會表格  
     
取消代化衣包服務-通告  
     
清明、重陽及其他大型法會,寺院的安排通告  
     
往富泰邨停車場示意圖  
     
2023(癸卯年)下半年法會時間表